21. Административен контрол – понятие. Контрол на Mинистерския съвет

Print Friendly, PDF & Email

Административен контрол – неразделна част от изпълнителната дейност. Прониква във всички звена на държавния управленски апарат, засяга всички техни прояви и начинания и наблюдава цялата материално-техническа база. Следи за състоянието на персоналния състав на различните звена на държавната администрация; следи за състоянието, организацията и използването на материално-техническата база, предоставена за обслужване на административно-управленска дейност. 

Понятие – властническа дейност, която се осъществява в системата на държавното управление от органите на това управление – Министерски съвет, министри и ръководители на ведомства, кметове на общини и ръководители на техни специализирани служби и др. Предназначение на административния контрол върху управленските решения е да не се допусне тяхното издаване, действие и изпълнение да се извършва в нарушение на принципа на законноста, а също и на изискванията за тяхната правилност.

Видове административен контрол : четири вида : 1.контрол на МС; 2.централистичен ведомствен (вътрешноведомствен, йерархически) контрол; 3.специализиран контрол; 4.контрол в системата на местното управление.

 

 

 

 Контрол на МС

Контролът, който може да осъществява е регламентиран в Конституцията на Република България – чл.105, ал.2 от Конституцията : МС осъществява общо ръководство на администрацията и въоръжените сили.

МС осъществява контрол върху работата на министрите. Предмета на контрола е тяхната юридическа дейност – т.е административни актове, които те издават. Контролът е пълен, той обхваща както законосъобразността, така и правилността на издадените от министрите актове. Освен това МС може да отмени незаконосъобразни актове или неправилни актове на министрите – чл.107 Конституцията.

МС разполага с контролни правомощия и спрямо персоналния състав на някои органи – 1.Заместник-министрите, които могат да бъдат освоождавани от длъжност – чл.108, ал.2 Конституцията; 2. Областните управители – които се назначават от министър-председателя,но по решение на МС. Те се и освобождават от длъжност от МС.

Друга характеристика на контрола на МС – той е неформален – т.е не е съпроводен със спазването на някакви срокове, специални производства и т.н

Това е контрол, който се осъществява между по-горестоящи и по-долустоящи органи.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар