ЛЕКЦИИ ЧЕТВЪРТИ КУРС

Криминалистика

Правен режим на интелектуалната собственост задължителна

Наказателно право (особена част)

Търговско право – I част

Трудово право

Семейно и наследствено право

Съдебни експертизи

Екологично право

Международно административно право

Основи на счетоводството

Международно наказателно право

Банково право

Правна защита на потребителите

Застрахователно право

Наказателно право на ЕС

Лекции първи курс
Лекции втори курс
Лекции трети курс
Лекции четвърти курс
Лекции пети курс