18. Недействителност на административните актове

Print Friendly, PDF & Email

Неспазването на условията за законосъобразност води до недействителност, което означава, че административният акт има дефект. Не е достатъчно само да се констатира този факт, а е важно да се определи какъв правен механизъм ще се използва за премахване на правните последици на този административен акт. Този механизъм зависи най-вече от формата на недействителност.

Формите на недействителност са : унищожаем и нищожен административен акт.

 

1.Нищожен административен акт – няма правна сила, той е едно „правно нищо”. Унищожаемият административен акт поражда своята обвързваща сила. Следва да се изпълни.

2.Нищожният административен акт не може да бъде поправен. Унищожавемият административен акт може да бъде коригиран, поправен.

3.Нищожният адмнистративен акт не се отменя, той се обявява за нищожен. Унищожаемият административен акт се отменя.

                   Критерии за недействителност – в административното право няма законов критерий. Има частичен законов критерий – чл.25 от ЗАНН; чл.16 от НК; чл.24 ЗДСл.

Петко Стайнов – „критерият – това е степента на допустимата незаконосъобразност” – критерият е доктринален, теоретичен. Когато е налице радикално, сериозно нарушение, то актът се обявява за нищожен.

Прилагане на критерия към петте условия за законосъобразността :

1)Компетентност – нищожност на акта.

2)Материална законосъобразност – може да имаме нищожност, но и унищожаемост.

3)Формата – нищожност и унищожаемост.

4)Процесуалната законосъобразност – унищожаемост.

5)Цел – неспазването на целта на закона „превратно упражняванена власт” – унищожаемост и нищожност.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар