14. Несъвършена конкуренция. Механизъм на възникване

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 14:

Несъвършена конкуренция. Механизъм на възникване. Организационни форми на несъвършена конкуренция. Естествени и институционални монополи.

 

 

Структурите на несъвършената конкуренция пораждат неефективно разпределение на ресурсите и се нарушава Оптимума на Парето. Държавата се стреми да ограничи отрицателните ефекти от този процес чрез конкурентното законодателство.

 

 

>> Бариерите за навлизане на пазара

Това са най-съществените условия за нарушаване на Оптимума на Парето, които могат да бъдат икономически и административно-институционални. Основна причина са големите предприятия с голям капитал, които постигат икономии от мащаба на производството, като средните им производствени разходи са по-ниски от тези на дребните предприятия. В тези случаи е налице естествен монопол.

 

Възможно е навлизането на нови фирми да се ограничава от контрола на дадена фирма над отделен производствен ресурс. Съществуват и т.нар. обмислени бариери, като например изключително мащабна реклама на дадена фирма, което принуждава малките да направят големи разходи за същото. Административните препятствия се създават от държавата (патентите, лицензите и др.).

 

>> Други бариери за навлизане на пазара

Това може да стане при съгласувано поведение на ограничен брой продавачи, липса на заместители, диференциация на търгувания продукт, бариери за напускане на пазара и др.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар