28. Омбудсман

Print Friendly, PDF & Email

                                Нормативна основа –  Закон за Омбудсмана.             

 

                        Омбудсман –независим орган. Подчинява се на Конституцията, на законите, международните договори, по които България е страна.

                        Главното в неговата дейност :

1.Когато са засегнати или нарушени правата и свободите на гражданите.  :

2.В тази връзка той контролира държавните органи, неправителствените организации и т.н.

3.Има свой заместник. Мандатът му е 5 годишен, като се допуска втори мандат.

4.Не може да заема друга държавна длъжност, да членува в политически партии. 5.Има правото на достъп до дейността на съответните държавни органи. Има правото да иска да му бъде предоставена информация.

6.До 31 март ежегодно внася доклад в НС за своята дейност.

7.Действа основно по жалби и сигнали от гражданите.Действа на принциша на сезирането.

8.Разглежда жалбите или сигналите, извършва проверки по жалбите и сигналите.           9.Законът за омбудсмана му дава едномесечен срок за право на отговор, в по-сложни ситуации, където са нужни и дълги проверки, срокът се удължава на три месеца. 10.Има право на предложения и препоръки, на възстановяване на засегнатите права на гражданите за отстраняване на причините за това нарушаване.

11.Може и да посредничи между административните органи и съответните лица. 12.Ако е констатирал данни за престъпление – уведомява прокуратурата. 

13.Може и сам да сезира КС.

14.Има правото на изразяване на публично мнение в средствата за масова информация.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар