62. Персонална инюрия. Увреждане на вещ

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 62: Персонална инюрия. Увреждане на вещ.

 

Персоналната инюрия и противоправното увреждане на чужда вещ са видове деликти.

1. Персоналната инюрия – представлява противоправно увреждане на личността.
Според Закона за 12-те таблици бива:
– членовредителство (наказва се с талион, т.е. „око за око, зъб за зъб“)
– строшаване на кост (наказва се с глоба)
– удар (наказва се с глоба)
По Юстинияновото право:
Инюрията представлява както увреждане на личността, така и увреждане на честта и морала на личността. Наказанието е глоба, определянето на която зависи от съдията според случая.

2. Противоправно увреждане на вещ
Дванадесетте таблици не познавали този деликт, само отделни случаи.
По-късно е уреден по следния начин:
– при увреждане на роб или животно плаща се най-високата цена през последната година
– при увреждане на друга вещ плаща се най-високата цена през последните 30 дни.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар