27. Прокурорски надзор върху администрацията

Print Friendly, PDF & Email

Това е контролът, който съдебната власт може да осъществява.

Нормативната основа – Конститутицята, ЗСВ, АПК, ЗАНН.

 

Система на българската прокуратура  : чл.136 ЗСВ : Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, в състава на които са окръжните следствени отдели, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури.

 

 

 

Чл.127 в Конституцията определя основните задачи на прокуратурата. Тя осъществява надзор, прокурорски надзор. Чл.127 определя 6 основни задачи на прокуратурата като цяло. От гледна точка на административното право са важни точки 5-та и 6-та :

1.5-та точка гласи че прокуратурата следи за законосъобразността. Предприема действие за отмяна на незаконосъобразни актове.

2.6-та „В предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела”.

 

Чл.192 АПК – В случаите, когато се оспорват нормативни административни актове, задължително участва прокурор.

 

Чл.217, ал.2 АПК – делото се разглежда в открито заседание, с участието на прокурори. Тук става дума за т.нар. касационни дела.

 

Какви методи изпълнява прокуратурата за разкриването на нарушения в държавното управление.

Прокуратурата работи служебнотя сама предприема действия. Методите, с които си служи прокуратурата са очертани в чл.145, ал.1, точка 1 до 6 от ЗСВ.

Правните средства, с които разполага прокурорът за въздействие : чл.145, ал.5 от ЗСВ. Това са : 1)протест; 2)отмяна или изменение на незаконосъобразни актове; 3) може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар