38. Промяна на страните на облигационното отношение

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 38:
Промяна на страните на облигационното отношение

>> В Древното римско право облигационното отношение не е можело да се прехвърля. Изключение бил случаят с наследяването на задълженията.

1) Способи за прехвърляне на облигацията

>> новационна делегация
Кредиторът, който искал да прехвърли своето вземане, поканвал длъжника си да обещае дължимото на новия кредитор. Ако длъжникът не бил съгласен, тя не можела да се извърши.

>> прокурация за своя собствена работа
Кредиторът не възлагал на своя длъжник да се задължава към нов кредитор, а упълномощавал последния да събере вземането му по съдебен път. Ако случайно умре кредиторът, упълномощеният не можел да вземе дължимото.

>> полезен иск
Създаден по време на класическото право.
Съществувал успоредно с редовния иск на стария кредитор (продавача на наследството). При продажбите на наследства, при които страните често не знаели всички вземания, не е било нужно купувачът на наследството да бъде упълномощен, за да може да води иска срещу длъжниците на наследодателя.

>> цесия
Истинско прехвърляне на вземането – прехвърлянето се съобщавало на длъжника и той можел да плати валидно на стария кредитор, а след него – да плати на новия кредитор.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар