27. Фази на стопанския цикъл

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 27:

Фази на стопанския цикъл – същност и характеристика. Особености на цикъла в съвременните условия. Дълги вълни (вълни на Кондратиев).

 

 

1) Фази на стопанския цикъл

Преобладаващи сред икономистите са двете мнения за двуфазисния и четирифазисния период на икономическия цикъл.

При двуфазисния подход цикълът съдържа две преломни или критични точки, в които движението на икономическата система се обръща – пикът и дъното, от които произтичат две продължителни фази – от върха към дъното и от дъното към върха.

При четирифазисния подход икономическият цикъл се разглежда като движение, преминаващо през:

– криза (рецесия/контракция);

– депресия (стагнация/дъно);

– оживление (възстановяване/експанзия) и

– подем (бум).

 

2) Особености на цикъла в съвременните условия

– Продължителността на цикъла се съкращава в хронологията;

– По-малка дълбочина на кризите;

– Промени в структурата на икономическия цикъл, изразяващи се в продължителността и степента на отклонение на икономическите показатели през отделните фази;

– Съвременните кризи се характеризират с т.нар. инфлация – покачване на цените по време на спада;

– Ситуация, при която съжителстват криза или стагнация (задържане на производството на най-ниската му точка) с висока инфлация – стагфлация;

– Съвпадение на кризите в развитите страни;

– В съвременния свят има проблеми като суровинна криза, петролни шокове, екологични кризи и т.н.

 

Съвременните изследвания на цикличното развитие на икономиката, освен че се занимават с разкритието на причините за развитието му, се насочват и към разработване на прогностични модели, използвайки статистически и иконометрични средства.

 

3) Дълги вълни (вълни на Кондратиев)

Силата и продължителността на промените, протичащи по време на средносрочните цикли (върху които е основният акцент на цикличността) зависят от връзката им с т.нар. дългосрочни цикли (Вълни на Кондратиев). По време на възходящите вълни на дългите цикли кризите и депресиите са по-кратки, спадовете по-малки и обратно – по-продължителни и резки са колебанията по време на низходящите вълни. Освен че оказват съответното влияние върху средносрочните колебания в икономиката, дългите вълни обуславят възходящия дългосрочен тренд на стопанското развитие.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар