38.Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Print Friendly, PDF & Email

Най-разпространеният вид пенсия за инвалидност. Това се дължи на всеобхватността на риска общо заболяване и възможността той да засегне най-широк кръг лица.

Уредба: чл.74-77 КСО; чл.22-30 НПОС

Субекти:

– задължително осигурени за всички социални рискове по чл.4 ал.1 КСО

– задължително осигурени за отделни ОСР по чл.4 ал.2-3 КСО и чл.4а ал.1 КСО

– доброволно осигурени за инвалидност в НОИ чл.4 ал.5-8 КСО

Предпоставки :

– трайна неработоспособност – тя трябва да е причинена поради общо заболяване, да е довела до минимум 50% неработоспособност, установявае се с експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК;

– минимален осигурителен стаж чл. 74 КСО (3 фактора: възрастта на осигурения чл.74 ал1; вида заболяване чл.74 ал.1 т.1 и момента на инвалидизирането чл.74 ал.2)

Размер – чл.75 ал. 1 КСО

– минимален (чл.75 ал.4) и максимален размер (§6, ал.1 ПЗР КСО)