39. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест

Print Friendly, PDF & Email

Плащане по основното задължително пенсионно осигуряване. Изплаща се от фонд „Трудова злополука и проф. болест”.

Уредба: чл.78-79 КСО и чл.22-30 НПОС

Субекти:

– осигурените по всички ОСР по чл.4 ал.1 КСО

– осигурените за някои ОСР, сред които са трудовата злополука и проф. болест по чл.4 ал.2 и чл.4а, ал. КСО

Предпоставки: наличие на трайна неработоспособност най-малко 50 на сто в резултата на 1 от двата риска (чл.78КСО). Не се изисква предварителен осигурителен стаж както за пенсията за инвалидност поради общо заболяване.

Размер: чл.79 ал1 КСО – произведението от средния месечен осигурителен доход за страната (чл.70, ал.2 – обявява се от управителя на НОИ), индивидуалния коефицен на осигуреното лице (осигурителен стаж и осигурителен доход до деня на инвалидизирането) и специален коефицент за инвалидност поради ТЗ и ПБ (чл.79 ал.1 КСО – зависи от степента на загубената работоспособност);

– минимален размер – съотношение с мин. размер на пенсията за ОСтаж и възраст в зависимост от загубената работоспособност (чл.75 ал.2); чл.79 ал.3 КСО – мин. размер на пенсията не може да бъде по-малък от размера, ичислен като пенсия за индвалидност поради ОЗаболяване);

– максимален размер – §6 ал.1 ПЗР КСО