60.Организация и управление на соц. подпомагане  – система, обща характеристика

Print Friendly, PDF & Email

60.Организация и управление на соц. подпомагане  – система, обща характеристика