77. Социални услуги за стари хора

Print Friendly, PDF & Email

Домашен помощник (пар. 1, т. 19 ППЗСП) – тази услуга се изразява в осигуряване на лице, което да поддържа хигиената в дома на стария човек, закупува и приготвя храна и пр.

Домашен социален патронаж (пар. 1, т. 20 ППЗСП) – малко по-ограничен е обемът му в сравнение с домашния помощник; той се изразява в ежедневно доставяне на готова храна на подпомаганото лице и поддържането на дома на определени периоди.

Обществена трапезария (пар. 1, т. 28 ППЗСП) – тя се изразява в приготвяне и предоставяне на определено място на храна, когато не е възможно самостоятелното ѝ приготвяне от потребителя поради липса на средства или физическа възможност; трапезариите се организират от органите на социалното подпомагане, благотворителни организации, църквата и др.

Дом за стари хора (пар. 1, т. 44 ДР ППЗСП) – в дом за стари хора могат да бъдат настанявани граждани, които са навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (не е нужно да получават пенсията); това лице трябва да е в невъзможност само да полага грижи за своето цялостно ежедневие (заради трайно увреждане, което се удостоверява с решение на ТЕЛК, липса на средства, напреднала възраст и др.). В дома се осъществява цялостно ежедневно обслужване на лицата.