78.Социални услуги за лица с увреждания на здравето:

Print Friendly, PDF & Email

Личен асистент (пар. 1, т. 17 ДР ППЗСП) – това е физическо лице, на което е възложено полагането на цялостни грижи на лица с трайни увреждания на здравето; той определен брой часове пребивава в дома на потребителя, приготвя храна, извършва прости медицински манипулации и пр.; може и лицето да не е инвалид, но да има тежко заболяване, което не му позволява само да се грижи за себе си.

Социален асистент (пар. 1, т. 18 ДР ППЗСП) – неговата задача е свързана с организацията на свободното време и осъществяването на контакти на лице с трайно увреждане.

Домашен помощник (пар. 1, т. 19 ДР ППЗСП);

Център за социална рехабилитация и интеграция (пар. 1, т. 22 ДР ППЗСП) – лицето пребивава в домашната си среда, но в центъра има възможност да общува с други хора, да участва в общи занимания и т.н.

Кучета-водачи (пар. 1, т. 47 ДР ППЗСП);

Домове за лица с увреждания според възрастта и характера на увреждането (пар. 1, т. 37-43 ДР ППЗСП) – в тях се осъществява цялостно битово обслужване съобразно характера на увреждането, както и се оказва медицинско подпомагане.