56. Мандат (mandatum)

Print Friendly, PDF & Email
 1. Мандат (mandatum)

  Консесуален договор, по силата на който едната страна (мандатарят) се задължава към другата страна (манданта) да извърши по нейна поръчка безвъзмездно едно юридическо или фактическо действие.

  1) Елементи
  – Предмет: дадено юридическо или фактическо действие. Извършеният юридически акт от мандатаря пораждал правните последици в негово лице, а не в лицето на манданта (за разлика от представителството).
  – Безвъзмезден договор: в предлкасичекото и класическото право се прибавила възможността мандатарят да получи хонорар.
  – Мандатът трябвало да бъде сключен в интерес на манданта.

  2) Права и задължения
  – Мандатарят бил задължен да изпълни поръчката точно според указанията на манданта;
  – След изпълнението на поръчката мандатарят бил длъжен да даде сметка и да прехвърлирезултата от извършената работа;
  – Мандантът бил задължен да заплати разноските на мандатаря по изпълнението на поръчката.

  3) Погасяване на мандата
  Погасявал се с изтичането на уговорения срок, по взаимно съгласие на страните, едностранно, поради смъртта на една от страните.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар