6. Парламентарни групи

Print Friendly, PDF & Email

Парламентарни групи

Парламентарните групи са политически образувания,които се създават,за да действат в рамките на Парламента.В доктрината се води спор относно природата на парламентарните групи:
-Германия-органи на Парламента.
-България-друга гледна точка-те са политически сдружения,които действат в рамките на Парламента.
В наши дни не можем да си представим функционирането на парламента без парламентарни групи.Затова техният правен статус се регулира посредством „ Правила за дейността и организацията на НС“.В Конституцията от 1991г. парламентарните групи се споменават на първо място в чл.99 (1) по повод на консултациите,които провежда държавния глава за образуване на ново правителство.Те са относително нови явления,които се появяват твърде късно-края на 19в. и началото на 20в.През целия 19в. се забранява съществуването на парламентарните групи.Това е продължение на тезата-депутатите,които говорят от трипуната не могат да говорят от името на групи,те говорят от собствено име.Смята се,че парламентарните групи ще преодолеят забраната за императивния мандат.В края на 19в. заедно с всеобщото избирателно право и пропорционалната изб.с-ма,парламентарните групи получават официално признание.Първоначално е свързано с попълване на състава на компании,изборни длъжности.Постепенно се утвърждават като основни двигатели на парламентарната дейност.
Образуване,прекратяване-правилник на НС.Въвежда два взаимно свързани критерия:
1.Качествен критерий-ПГ могат да образуват народни представители от една и съща политическа партия,от паритя участваща в изборите.Цели пермахването на т.нар политическо номадство.
2.Количесвен критерий-ПГ могат да се образуват от най-малко 10 народни представители (4% от всички народни представители).Тези критерии са много важни,защото ПГ получават финансова подкрепа,както и др. големи предимства предимства.
ПГ са проекция на едни или други пол.партии,които стоят зад тях.Има много регламенти,които гласят,че ПГ не могат да отразяват корпоративи ,местни и регионални интерси заради принципа на общото благо.Ако броя на дептутатите спадне под 10 човека ПГ прекратява съществуването си,което от своя страна води до губене на позиции в НС.
Функции на ПГ-5 на брой:
1.Функция на участие във фрмиране на ръководните и помощните органи на НС.ПГ издигат кандидати.
2.Функция по участие на организирането на дейността на Парламента.ПГ предлагат въпросите,които се включват в дневния ред.
3.Координираща функция на ПГ.Те обединяват народните представители,които разполагат със собствени права.От ПГ се очаква да координират усилията на депутатите,за да се получи обща позиция,която да се отстоява  колективно в НС.Това е една вътрешно насочена функция към ПГ.
4.Функция по представителство на пол.партии в Парламента.Те са еманация на съответна пол.партия.ПГ са значително по-умерени от масовата партия извън Парламента.Персонална уния-това представлява лидера на партията  и лидера на ПГ да е едно и също лице.Това е рисковано,защото е много отговорно.
5.Функция по поддържане или  противопоставяне на правителството.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар