23. Специализиран административен контрол

Print Friendly, PDF & Email

Този контрол се нарича специализиран, защото винаги се осъществява въз основа на специална правна норма. Органите осъществяващи такъв контрол са различни видове инспекции.

                        Двойно ведомствено подчинение – съществува при действието на функционалните органи.

Характерна особеност на този контрол е, че той засяга само част, само определени моменти от дейността на контролните органи. Какъв е предмета на специалния контрол. Характеристика на този вид контрол :

1.Извършва се винаги на специално правно основание.

2.Органите, които го осъщесвтяват са винаги специализирани държавни органи, винаги предвидени в нормативните актове и техните контролни правомощия също са предвидени в тях.

3.В неговия обхват се включват само законосъобразността на дейността на контролирания орган, но не и неговата правилност.

Методи на действие – те отново трябва да са изрично посочени в специалната правна норма, която го регламентира. Най-различни : например извършване на проверки на документи, изслушване на обяснението на служителите и др.

                        Средства за въздействие – те са също ограничени и са само такива, каквито са посочени в специалния нормативен акт. Най-често средство за въздействие е спиране на незаконосъобразната дейност. За разлика от йерархическия контрол при специалния контрол органите по принцип нямат правото да отменят административни актове. Принудителните административни мерки на органите се налагат чрез индивидуани административни актове, но това не са административни наказания, а принудителни мерки.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар