22. Централистичен ведомствен контрол

Print Friendly, PDF & Email

Този контрол се извършва спрямо всички звена на държавната администрация. Всички органи на изпълнителната власт се намират в определени организационно-функционални връзки. Тези връзки разкриват белезите на субординация, суперординация и координация. МС се намира в положение на суперординация спрямо подчинените му. В положение на субординация се намират нисшите звена спрямо стоящите над тях органи.

Всички на субординация – връзките отдолу-нагоре.

  1. Този контрол е всеобхватен – той обхваща цялата управленска дейност, която извършват органите. Той обхваща не само юридическата дейност, но и тяхната материална и техническа дейност.
  2. Друга характеристика – той е постоянен и непрекъсваем. Една постоянна дейност на проверка, преценка на работата на подчинените звена.
  3. Този контрол е целенасочен – чрез него се осигурява спазването на целта на законите, както и неговото най-правилно прилагане.

По принцип този конрол се осъществява служебно (ex officio) без да са необходими контролните органи да бъдат сезирани. Не е изключено обаче и този контрол да бъде задействан във връзка с постъпили сигнали и предложения, жалби и искания. В такива случаи казваме,че контролът се задвижва при сезиране.  Такава правна възмоност на гражданите е регламентирана в АПК.

Какви са средствата за въздействие при този вид контрол : те могат да засегнат персоналния състав на контролирания орган, неговата материално-техническа част, а също така и самите актове на контролираните органи. Контролът може да стигне и до отмяна на издадените административни актове.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар